Α.Κ.Ε.Μ.

    Αρκαδικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών

 
 

 

 

 

 

 

 

   Μουσείο > Υλικό > Εποπτικά μέσα διδασκαλίας > Προβολείς σλάιτς

 

 

προβολέας (2)

Δ.Σ. Πάπαρη

1ο Γραφείο Π.Ε. Αρκαδίας

προβολέας PRESTIGE 150

Δ.Σ. Πάπαρη

προβολέας PRESTIGE 2000

Δ.Σ. Πάπαρη

     

προβολέας Kodak

Δ.Σ. Πάπαρη

 

Προβολέας PREDOM-JACEK

Δ.Σ. Λιοδώρας

Προβολέας ΑΡΓΩ ΦΙΛΜ ΕΛΛΑΣ (3)

Δ.Σ. Λιοδώρας

Δ.Σ. Δάρα

     

Φίλμ (270)

Δ.Σ. Πάπαρη

Ταινίες προβολής (10)

Ταινίες προβολής (2)

     
 

Προβολέας

Δ.Σ. Δάρα

 

 

<< Πίσω

 

 

 


 

Copyright © 2010-2015 Αρκαδικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών