Α.Κ.Ε.Μ.

    Αρκαδικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών

 
 

 

   Μουσείο > Υλικό > Εποπτικά μέσα διδασκαλίας > Η/Υ-Τεχνολογία

 

 

 

Μητρική με επεξεργαστή 8088

Χρ. Λ. Θεοδωρόπουλος

Μητρική με επεξεργαστή 80286

Χρ. Λ. Θεοδωρόπουλος

Άλλες μητρικές (2)

 

 

     

Σκληρός δίσκος 5 1/4'' (2)

Χρ. Λ. Θεοδωρόπουλος

Σκληρός δίσκος 3,5'' (2)

Χρ. Λ. Θεοδωρόπουλος

 

Κάρτες διάφορες (5)

     

Ποντίκι μπίλιας (2)

Δ/νση Π.Ε. Αρκαδίας

 

Εσωτ. οδηγός ταινίας DAT8

ΠΛΗΝΕΤ Αρκαδίας

Οδηγός δισκέτας 5,25''

Χρ. Λ. Θεοδωρόπουλος

     

Cd-drive HP e-pc (2)

Δ.Σ. Δάρα

Αυτόματος τηλεφωνητής κασέτας

General Electric

Χρ. Λ. Θεοδωρόπουλος

 

 

<< Πίσω


 

Copyright © 2010-2015 Αρκαδικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών