Δημοτικό σχολείο Κερπινής, 1957

Δάσκαλοι:
Τζαβάρα Γεωργία, καταγωγή από Βυτίνα
Γιαννίκας Χρήστος, καταγωγή από Κάψια

Παραχώρηση φωτογραφίας: Ελένη Κατσούλα-Θεοδωροπούλου