Α.Κ.Ε.Μ.

    Αρκαδικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών

 
 

 

 

   Αρχική σελίδα

 

 

Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο του Αρκαδικού Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών (ΑΚΕΜ). Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό:

  1. Τη συλλογή, διάσωση, συντήρηση και αξιοποίηση αρχειακού υλικού και αντικειμένων σχετικών με την εκπαίδευση στην Αρκαδία με απώτερο στόχο τη δημιουργία Μουσείου Εκπαίδευσης.

  2. Την προώθηση της έρευνας της ιστορίας της εκπαίδευσης στην Αρκαδία και τη σύνδεσή της με τη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα.

  3. Τη στήριξη των προσπαθειών κατάρτισης, επιμόρφωσης και επιστημονικής αναζήτησης των μελών με παράλληλη δημιουργία εργαστηρίου εκπαιδευτικής πράξης.

 

Τελευταίες αναρτήσεις-ενημερώσεις

Copyright © 2010-2015 Αρκαδικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών